İstanbul Tıp Dergisi

Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği: İki Olgu Sunumu [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği: İki Olgu Sunumu

Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Ana Bilim Dalı,İstanbul

Multipl skleroz(MS) olgularında, optik nöropatiden daha az sıklıkta görülen ve farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilen üveit tablosunun muayene ve takipte akılda bulundurulması önem taşımaktadır. Biz bu yazıda, üveit ve MS tanısı alan iki olguyu sunarak sık görülmeyen MS ile üveit birlikteliğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: multipl skleroz, üveit, interferon


The association multiple sclerosis and uveitis: a report of two cases

Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak
Istanbul Education and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul

In patients with multiple sclerosis (MS), it is important to keep in mind the examination and follow-up of uveitis table which are less frequent in optic neuropathy and may require different treatment approaches. In this article, we wanted to draw attention to the uncommon MS and uveitis association by presenting two cases of uveitis and MS.

Keywords: multiple sclerosis, uveitis, interferon


Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak. The association multiple sclerosis and uveitis: a report of two cases. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Cansu Söylemez, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar