İstanbul Tıp Dergisi

Weill-Marchesani sendromlu bir mikrosferofaki olgusunda pupil bloğu glokomunu önlemede YAG-lazer iridotominin yetersizliği [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Weill-Marchesani sendromlu bir mikrosferofaki olgusunda pupil bloğu glokomunu önlemede YAG-lazer iridotominin yetersizliği

Serpil Yazgan, Tuba Çelik, Erkan Çelik
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz HAstalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Mikrosferofaki küçük ve sferik lens ile karakterize gelişimsel bir lens hastalığıdır. Embriyogenezis sırasında lens fibrillerinin defektif gelişiminin lensin anormal şekil ve büyüklüğünden sorumlu olduğu düşünülmüştür. W eill-Marchesani Sendromu (W MS) mikrosferofakinin eşlik ettiği en yaygın sendromdur. Lensin sferik biçimi lensin refraktif gücünün artmasına katkıda bulunur ve yüksek miyopiye yol açar. Ayrıca zonüllerin zayıf olmasından dolayı küçük ve sferik lens kolayca öne doğru hareket edebilir ve pupil bloğuna yol açabilir. Bu olgu sunumunda, pupiller blok glokomunu önlemek için çok sayıda alana yttrium- aluminium- garnet (YAG) lazer iridotomi uygulanmış ancak çoklu lazer iridotomi tedavisine rağmen glokom progresyonu devam eden bir mikrosferofakili WMS o lgusunu tartıştık. Mikrosferofakik WMS’lu olgularda ilk tedavi seçeneği olarak YAG lazer iridotomi uygulandığında hastaların yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çektik. Ayrıca etkin bir YAG lazer iridotomiye rağmen glokom progresyonu devam eden olgularda YAG lazer tedavisinde ısrarcı olunmaması ve cerrahi lens çıkarılması seçeneğinin düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptık.

Anahtar Kelimeler: Mikrosferofaki, Pupiller blok glokomu, Weill-Marchesani Sendromu, Yttrium-aluminium- garnet lazer iridotomi


Insufficiency of YAG-laser iridotomy to prevent pupillary block glaucoma in a microspherophakic patient with weill-marchesani syndrome

Serpil Yazgan, Tuba Çelik, Erkan Çelik
, Bulent Ecevit University, Medical Faculty, Department of Ophthalmology, Zonguldak, Turkey

Microspherophakia is a developmantal disorder of the lens cha racterized by small and spheric lens. Defective development of the lens fibers during embryogenesis was thought to be responsible for the abnormal size and shape of the lens. W eill-Marchesani Syndrome is the most common accompanying syndrome of microspherophakia. The spherical shape of the lens contributes increasing the refractive pow er of the lens and lead to high myopia. Furthermore, due to the w eakness of the zonules, the small and spherical lens can easily move forw ard and lead to the pupil block. In t his case report, w e discussed a case of W eill-Marchesani Syndrome with microspherophakia in w hich the yttrium-aluminium- garnet (YAG) laser iridotomy had been done onto a lot of area to prevent pupillary block but glaucoma progression kept going despite the multiple laser iridotomy treatment. We drew attention that if YAG laser iridotomy w as implemented as a first treatment option in microspherophakic W MS patients, they should be closely monitored. We also emphasized that if glaucoma progression continues despite the effective YAG laser iridotomy, should not be insist on YAG laser treatment and surgical lens removal option should be considered.

Keywords: Microspherophakia, Pupillary Block Glaucoma, Weill-Marchesani Syndrome, Yttrium-aluminium- garnet laser iridotomy


Serpil Yazgan, Tuba Çelik, Erkan Çelik. Insufficiency of YAG-laser iridotomy to prevent pupillary block glaucoma in a microspherophakic patient with weill-marchesani syndrome. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Serpil Yazgan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar