İstanbul Tıp Dergisi

Senkop ile başvuran kolonoskopi sonrası splenik rüptür. Nadir fakat ölümcül bir komplikasyon: Olgu sunumu [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Senkop ile başvuran kolonoskopi sonrası splenik rüptür. Nadir fakat ölümcül bir komplikasyon: Olgu sunumu

Abdullah Şişik, Fatih Başak, Yahya Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kolonoskopi prosedürünün en nadir görülen komplikasyonlarından birisi de dalak rüptürüdür Rüptürün oluşum mekanizması olarak en fazla kabul gören teori splenokolik bağın aşırı gerilmesidir. Tanıda bilgisayarlı tomografi oldukça faydalı olup tedavi hastanın hemodinamik durumuna göre planlanmalıdır. Bu çalışmada acil servise senkop kliniği ile başvuran, konservatif tedavinin başarısız olması üzerine cerrahi olarak tedavi edilen bir kolonoskopi sonrası splenik rüptür olgusunu sunmayı amaçladık. Olgu sunumu ile birlikte kısa bir literatür taraması da sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, komplikasyon, dalak rüptürü


Splenic rupture after colonoscopy presented with syncope. A rare but fatal complication: Case report

Abdullah Şişik, Fatih Başak, Yahya Özel
University of Health Science, Umraniye Education and Research Hospital

Splenic rupture is one of the rare complications of the colonoscopy procedure. The most widely accepted theory as the mechanism of the rupture formation is the excessive stretching of the splenocolic ligament. Computerized tomography is useful as a diagnostic tool and the treatment is shaped according to the hemodynamic status of the patient. In this study a patient with splenic rupture as a complication of colonoscopy who admitted emergency service with syncope and managed operatively after failure of conservative management is presented. A short review of the literature is also provided.

Keywords: Colonoscopy, complication, splenic rupture


Abdullah Şişik, Fatih Başak, Yahya Özel. Splenic rupture after colonoscopy presented with syncope. A rare but fatal complication: Case report. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Abdullah Şişik, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar