İstanbul Tıp Dergisi

HIV Pozitif Hastada Hipomani: Olgu Sunumu [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

HIV Pozitif Hastada Hipomani: Olgu Sunumu

Sevda Bağ1, Nagehan Didem Sarı2, Feray Akbaş3
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği
2İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
3İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi,Dahiliye Kliniği

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) CD4 lenfositleri etkileyen bir retrovirüstür. Hücresel immünite destrüksiyonuna bağlı olarak inflamasyon ve neoplazmlar oluşturur, enfeksiyonun ilk saatlerinde sinir sistemine girer ve enfeksiyon süresince kalır. HIV ile enfekte kişilerde uyum bozuklukları, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk, uyku bozuklukları, alkol-madde kötüye kullanım bozukluğu, deliryum, demans ve psikoz gibi pekçok psikiyatrik sendrom gözlenebilmektedir. Biz burda; HIV-pozitif bir hastada gelişen hipomani olgusunu sunarak, HIV enfeksiyonu varlığında gelişen psikiyatrik belirtilerin taranması, tanı konması ve tedavi edilmesinin önemine birkez daha dikkat çekmeyi amaçladık. 41 yaşında erkek hasta 6 aydır enfeksiyon polikliniğinde edinsel immün yetmezlik tanısı ile takip edilmekteyken, son 3 gündür aniden başlayan ve giderek artan aşırı konuşma, uykusuzluk, sinirlilik, aşırı para harcama bulguları nedeni ile psikiyatri kliniğine sevk edildi. Hastanın yapılan psikiyatrik muayenesinde duygudurumunun yükseldiği ve psikomotor aktivitenin arttığı saptandı. Daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü ve tedavisi bulunmayan, süisid ya da homisid düşüncesi olmayan hastanın tanısı edinsel immün yetmezliğe bağlı hipomani olarak değerlendirildi. 3 gün Haloperidol amp 10 mg/gün ve Biperiden amp 5 mg/gün uygulanan hastaya, daha sonra valproik asid 1000 mg/gün başlandı ve bulguları geriledi. Hasta 3 aydır remisyonda olup halen kliniğimizce izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipomani, HIV, Depresyon


Hypomania in HIV Positive Patient: A Case Report

Sevda Bağ1, Nagehan Didem Sarı2, Feray Akbaş3
1Istanbul Training and Research Hospital,Psychiatry Clinic
2Istanbul Training and Research Hospital,Infection Clinic
3Istanbul Training and Research Hospital,Internal Medicine Clinic

Human Immun Deficiency Virus (HIV) is a retrovirus that affects CD4 lymphocytes. Inflammation and neoplasms occur as a consequence of destruction of the cellular origin of immunity and disruption of the general immunity regulation. It enters the nervous system during the first hours of infection and persists throughout the entire infection. Many psychiatric syndromes can be observed in HIV-infected individuals, such as depressive disorders, anxiety disorders, personality disorders, bipolar disorder, sleep disorders, alcohol-substance abuse disorders, delirium, dementia and psychosis. Here; we present a case of hypomania that developed in an HIV positive patient, aiming to point out the importance of screening, diagnosing and treating psychiatric disorders related to HIV presence. A 41-year-old male patient was diagnosed with acquired immunodeficiency 6-month ago and while he was being followed up at infection diseases clinic, he presented sudden onset of insomnia, nervousness, overtalking, overspending money behaviours. He was referred to psychiatry clinic and at psychological examination of the patient, increased mood and psychomotor activity was detected. Haloperidol ampule 10 mg/day and biperiden ampule 5 mg/day were started and given for 3 days. There were neither hallucinations or delusions, nor homicide or suicide ideas. No substance abuse history was present. He was diagnosed with hypomania due to acquired immunodeficiency. The patient has been in remission for the last three months and is still being followed-up in our clinic.

Keywords: Hipomania, HIV, Depression


Sevda Bağ, Nagehan Didem Sarı, Feray Akbaş. Hypomania in HIV Positive Patient: A Case Report. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Sevda Bağ, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar