İstanbul Tıp Dergisi

Kaşıntılı hastaya yaklaşım [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Kaşıntılı hastaya yaklaşım

Fusun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu
SB. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kaşıntı, birçok sistemik hastalıkta ve dermatolojik hastalıklarda rastlanabilen nahoş bir duygudur. Deri lezyonunun eşlik ettiği kaşıntılarda dermatolojik değerlendirme gereklidir. Primer olarak lezyon bulunmayan kaşıntılarda ise ciddi sistemik hastalıklar bulunabilir. Bu nedenle hastanın iyi bir anamnez ve muayene ardından tanı koymak için laboratuar ve radyolojik incelemeleri gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: kaşıntı, sistemik hastalıklar, dermatolojik hastalıklar


Approach to the patient with itching

Fusun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu
Istanbul Training And Research Hospital

Pruritus is an unpleasent sensation which is found in various dermatologic and systemic diseases. Dermatological investigation is mandatory in conditions with dermal lesions. Severe systemic disorders may be found in patients with pruritus without dermal lesions. For this reason after a through medical history and examination, laboratory and radiological examinations may be required.

Keywords: pruritus, itching, systemic disorders, dermatologic disorders


Fusun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu. Approach to the patient with itching. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Fusun Erdenen, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar