İstanbul Tıp Dergisi

İleo-ileal intussusepsiyon ile ortaya çıkan ince bağırsağın primer malign melanomu [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

İleo-ileal intussusepsiyon ile ortaya çıkan ince bağırsağın primer malign melanomu

Mehmet Tolga Kafadar1, Metin Yalçın1, Ayşegül Aktaş1, Mehmet Ali Gök1, Tacittin Semih Yürekli1, Hasan Dindar2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Şanlıurfa, Türkiye
2Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Gastrointestinal sistem malign melanomları nadir görülürler. Büyük çoğunluğu metastatik tümördür ve ağızdan anüse kadar tüm gastrointestinal sistemi tutabilmektedirler. Genellikle obstruksiyon, intussepsiyon veya karın içinde kitleye neden olurlar. Bu yazıda mekanik intestinal obstrüksiyon ön tanısı ile ameliyata alınan ve postoperatif histopatolojik inceleme ile kesin tanı alan, 45 yaşında bir olgu bildirildi. Kitle ile birlikte segmenter ince barsak rezeksiyonu yapılan olgu, oldukça nadir görülmesi ve konuya dikkat çekilmesi amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, ince barsak, obstrüksiyon, ileum


Primary malignant melanoma of the small bowel revealed by ileo-ileal intussusception

Mehmet Tolga Kafadar1, Metin Yalçın1, Ayşegül Aktaş1, Mehmet Ali Gök1, Tacittin Semih Yürekli1, Hasan Dindar2
1Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital Clinic of General Surgery, Şanlıurfa, Turkey
2Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital Clinic of Pathology, Şanlıurfa, Turkey

Malignant melanomas of the gastrointestinal tract are rarely seen. The great majority of them are metastatic tumors and they are capable of holding the entire gastrointestinal tract from mouth to anus. They usually cause to obstruction, intussusception or mass in the abdomen. It is reported a 45-year-old case who had been taken to the surgery with pre-diagnosis of mechanical intestinal obstruction and finally diagnosed by postoperative histopathological examination after the surgical operation. The case who had segmental small bowel resection along with mass, was presented due to its rarity and to catch the attention to the issue.

Keywords: Malignant melanoma, small bowel, obstruction, ileum


Mehmet Tolga Kafadar, Metin Yalçın, Ayşegül Aktaş, Mehmet Ali Gök, Tacittin Semih Yürekli, Hasan Dindar. Primary malignant melanoma of the small bowel revealed by ileo-ileal intussusception. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar