İstanbul Tıp Dergisi

Cerrahi ile tedavi edilen kanamalı duodenal lipom olgusu [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Cerrahi ile tedavi edilen kanamalı duodenal lipom olgusu

Mesut Yur1, Yakup Ülger2, Mehmet Şirik3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Duodenal lipomlar nadir görülen benign gastrointestinal sistem tümörleridir. Çoğunlukla asemptomatiktirler. 76 yaşında bayan bir hasta hastanemizde duodenal lipom tanısı aldı ve kanama nedeni ile opere edildi. Postoperatif dönemde hastada komplikasyon olmadı ve hasta şifa ile taburcu edildi. Duodenal lipomlar nadir görülen benign lezyonlardır ve semptomatik olanlar endoskopik veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilirler.

Anahtar Kelimeler: Duodenum, Lipom, Kanama


A case of bleeding duodenal lipoma treated surgically

Mesut Yur1, Yakup Ülger2, Mehmet Şirik3
1Atatürk University Medical Faculty, Department of General Surgery, Erzurum, Turkey
2Çukurova Askim Tufekci State Hospital, Department of Gastroenterology, Adana, Turkey
3Adıyaman University Training and Research Hospital, Department of Radiology, Adıyaman, Turkey

Duodenal lipomas are rare benign tumours of the gastrointestinal system. They are mostly asymptomatic. A 76 years old woman is diagnosed duodenal lipoma in our hospital and operated due to bleeding. There is no complication after operation and the patient is discharged with good recovery. Duodenal lipomas are rare benign lesions and symptomatic of them can be treated endoscopically or surgically.

Keywords: Duodenum, Lipoma, Bleeding


Mesut Yur, Yakup Ülger, Mehmet Şirik. A case of bleeding duodenal lipoma treated surgically. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Mesut Yur, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar