İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRYAL
1.
Editorial
Bekir Durmuş
Sayfa IX

ÖZGÜN ARAŞTıRMA
2.
Migren Baş ağrısında Göz Kırpma Refleksi
Blink reflex in migraine headache
Zeynep Ünal, Füsun Mayda Domaç, Ece Boylu, Abdulkadir Koçer, Tülin Tanrıdağ, Önder Us
PMID: 28058378  PMCID: PMC5175071  doi: 10.14744/nci.2016.30301  Sayfalar 1 - 8

3.
Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişiminde etkili faktörler: İnsidental paratiroidektominin önemi
Factors affecting postoperative hypocalcemia after thyroid surgery: Importance of incidental parathyroidectomy
İbrahim Ali Özemir, Mehmet Zeki Buldanlı, Oktay Yener, Metin Leblebici, Tunc Eren, Hakan Baysal, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058379  PMCID: PMC5175085  doi: 10.14744/nci.2016.48802  Sayfalar 9 - 14

4.
Yenidoğan kraniotabesinin Vitamin D düzeyi ile ilişkisi
Relationship between newborn craniotabes and vitamin D status
Makbule Ercan, Mustafa Özçetin, Mehmet Karacı, Gamze Özgürhan, Adem Yaşar, Berrak Guven
PMID: 28058380  PMCID: PMC5175072  doi: 10.14744/nci.2016.48403  Sayfalar 15 - 21

5.
Başarılı parmak replantasyonu sonrası rehabilitasyon
Rehabilitation after successful finger replantation
Meriç Uğurlar, Fatih Kabakaş, Hüsrev Purisa, Ilker Sezer, Pınar Çelikdelen, Ismail Bülent Özçelik
PMID: 28058381  PMCID: PMC5175073  doi: 10.14744/nci.2016.19870  Sayfalar 22 - 26

6.
Stent ve Bypas: Revaskülarizasyon sonrası erken dönemde hastaneye tekrar başvuru oranları ve risk faktörleri
Stent versus bypass: The reasons and risk factors for early readmission to hospital after myocardial revascularization
Murat Sargin, Mustafa Adem Tatlisu, Muge Tasdemir Mete, Nehir Selcuk, Sevinc Bayer, Serdar Akansel, Serap Aykut Aka, Mehmet Eren
PMID: 28058382  PMCID: PMC5175074  doi: 10.14744/nci.2016.43434  Sayfalar 27 - 33

7.
Diyabetli hastalarda alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı
The use of complementary medicine in patients with diabetes
Muzaffer Ilhan, Büşra Demir, Sena Yüksel, Serra Aydın Çataklı, Rabia Sevda Yıldız, Ozcan Karaman, Ertuğrul Taşan
PMID: 28058383  PMCID: PMC5175075  doi: 10.14744/nci.2016.63825  Sayfalar 34 - 38

8.
Trigliserid/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranı Kronik İnflamatuvar Hastalıklarda Güvenilir Bir Tarama Testi midir?
Is triglyceride/HDL ratio a reliable screening test for assessment of atherosclerotic risk in patients with chronic inflammatory disease?
Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Gönül Açıksarı, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Osman Köstek, Muhammed Esad Çetin, Macit Kalçık, Mustafa Çalışkan
PMID: 28058384  PMCID: PMC5175076  doi: 10.14744/nci.2016.52824  Sayfalar 39 - 45

9.
Sirotik hastalarda trombosit sayısı/ dalak çapı oranının varis büyüklüğü ile ilişkisi
Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients
Kamil Özdil, Oğuzhan Öztürk, Ecem Sevim Çalık, Eyüp Sami Akbaş, Evren Kanat, Zuhal Çalışkan, Hakan Demirdağ, Resul Kahraman, Atilla Bulur, Nermin Mutlu Bilgiç, Levent Doğanay, Hacı Mehmet Sökmen
PMID: 28058385  PMCID: PMC5175077  doi: 10.14744/nci.2016.60362  Sayfalar 46 - 52

10.
İntratekal morfin uygulaması sonrası ortaya çıkan kaşıntının önlenmesinde Mirtazapin, Gabapentin ve Ondansetronun etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of Mirtazapine,Gabapentin and Ondansetron to prevent intrathecal morphine induced pruritus
Ayşe Akhan, Ferhunde Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci, Hakan Pamuk, Sıddıka Batan, Rezzan Yağmur Ateşer, Gülden Turan
PMID: 28058386  PMCID: PMC5175078  doi: 10.14744/nci.2016.38233  Sayfalar 53 - 59

OLGU SUNUMU
11.
Gebelikte akut apandisit: Olgu serisi ve derleme
Acute appendicitis in pregnancy: Case series and review
Buşra Burcu, Özgür Ekinci, Tuba Atak, Kıvılcım Orhun, Turgut Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058387  PMCID: PMC5175079  doi: 10.14744/nci.2015.96530  Sayfalar 60 - 63

12.
Akut Kalp yetmezlikli bir hasta; Tanı İkilemi
A patient presenting with acute heart failure: A dilemma of diagnosis
Adnan Kaya, Berat Arikan Aydin, Ahmet Oz, Emrah Bozbeyoglu, Mehmet Eren
PMID: 28058388  PMCID: PMC5175080  doi: 10.14744/nci.2015.10337  Sayfalar 64 - 66

13.
Larinks Yerleşimli Pleomorfik Adenoma
Pleomorphic adenoma of the larynx
Meryem Dogan Altunpulluk, Murat Hakan Karabulut, Gozde Kir, Samil Sahin
PMID: 28058389  PMCID: PMC5175081  doi: 10.14744/nci.2015.47965  Sayfalar 67 - 70

14.
Epileptik nöbet ile başvuran Fahr Sendromu olan iki olgu sunumu
Fahr’s syndrome presenting with epileptic seizure: Two case reports
Nedim Ongun, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan
PMID: 28058390  PMCID: PMC5175082  doi: 10.14744/nci.2015.47966  Sayfalar 71 - 74

15.
Yenidoğanda nadir bir intestinal obstrüksiyon: Konjenital bant basısı
A rare cause of intestinal obstruction in a newborn: Congenital band compression
Emrah Aydın
PMID: 28058391  PMCID: PMC5175083  doi: 10.14744/nci.2015.26349  Sayfalar 75 - 78

DAVETLI DERLEME
16.
Psöriazisin klinik tiplerinin kısa özeti
A brief summary of clinical types of psoriasis
Gülbahar Saraç, Tuba Tülay Koca, Tolga Bağlan
PMID: 28058392  PMCID: PMC5175084  doi: 10.14744/nci.2016.16023  Sayfalar 79 - 82