İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTıRMA
1.
Deneysel Peritonitte İntraabdominal Uygulanan Mesalazinin (5 Aminosalisilik asit) etkinliği
Effect of intra-abdominally administered mesalazine (5-aminosalicylic acid) in experimental peritonitis
Aziz Şener, Alper Şahbaz, Leyla Türker Şener, Merva Soluk Tekkeşin, Bülent Kaya
PMID: 30688941  PMCID: PMC6323574  doi: 10.14744/nci.2017.48379  Sayfalar 171 - 175

2.
Sciatic nerve injury following analgesic drug injection in rats: A histopathological examination
Habib Bostan, Murat Çabalar, Serdar Altınay, Yıldıray Kalkan, Levent Tumkaya, Ayhan Kanat, Sabri Balık, Adem Erkut, Dudu Altuner, Ziya Salihoğlu, Abdulkadir Koçer
PMID: 30688928  PMCID: PMC6323560  doi: 10.14744/nci.2017.28190  Sayfalar 176 - 185

3.
Spontan Koroner Arter Diseksiyonuna Sekonder Akut Koroner Sendrom Gelişen Hastalarda Sistemik İnflamatuar Aktivite
Systemic inflammatory activation in patients with acute coronary syndrome secondary to nonatherosclerotic spontaneous coronary artery dissection
Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Ali Nazmi Çalık, Mehmet Baran Karataş, Tahir Bezgin, Tolga Onuk, Ahmet Okan Uzun, Veysel Ozan Tanık, Barış Güngör, Osman Bolca
PMID: 30688943  PMCID: PMC6323571  doi: 10.14744/nci.2017.59244  Sayfalar 186 - 194

4.
Safra Kesesi Kanseri İçin Cerrahi Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi
Outcomes of surgery for gallbladder cancer: A single-center experience
Adil Baskiran, Emrah Sahin, Nese Karadag, Tevfik Tolga Sahin, Bora Barut, Dincer Ozgor, Abuzer Dirican
PMID: 30688940  PMCID: PMC6323569  doi: 10.14744/nci.2017.69320  Sayfalar 195 - 198

5.
Uzman ve aile hekimlerinin akılcı ilaç seçimine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the attitudes of specialist and family physicians regarding rational drug selection
Ahmet Akici, Volkan Aydin, Salih Mollahaliloglu, Senay Ozgulcu, Ali Alkan
PMID: 30688924  PMCID: PMC6323565  doi: 10.14744/nci.2017.82788  Sayfalar 199 - 206

6.
Çocukluk Çağı Pankreas Solid Psödopapiller Tümörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of childhood solid pseudopapillary tumors of the pancreas
Alper Ozcan, Ceyda Arslanoglu, Ekrem Unal, Turkan Patiroglu, Mehmet Akif Ozdemir, Kemal Deniz, Serdal Sadet Ozcan, Musa Karakukcu
PMID: 30688939  PMCID: PMC6323577  doi: 10.14744/nci.2017.27443  Sayfalar 207 - 210

7.
Yenidoğanlarda vitellin kanal patolojileri
Vitelline duct pathologies in neonates
Suleyman Celebi, Seyithan Ozaydin, Esra Polat, Cemile Basdas, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
PMID: 30688944  PMCID: PMC6323573  doi: 10.14744/nci.2017.60590  Sayfalar 211 - 215

8.
Geriatrik Depresyon Skalası-15 (Kısa Form)' in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlik Ve Güvenirliği
Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults
Busra Durmaz, Pinar Soysal, Hulya Ellidokuz, Ahmet Turan Isik
PMID: 30688929  PMCID: PMC6323561  doi: 10.14744/nci.2017.85047  Sayfalar 216 - 220

9.
İnfrarenal abdominal aort anevrizma tedavisi sonrası gelişen iskemik kolit: Üçüncü basamak merkeze ait sonuçlar
Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center
Ulas Aday, Ebubekir Gundes, Durmus Ali Cetin, Huseyin Ciyiltepe, Aziz Serkan Senger, Selcuk Gulmez, Mustafa Akbulut, Erdal Polat
PMID: 30688933  PMCID: PMC6323563  doi: 10.14744/nci.2017.80774  Sayfalar 221 - 226

10.
Ektopik Gebeliğin Metotreksat ile Tedavi Başarısında Belirleyici Faktörler: Tek merkezli Çalışma
Predictive factors of methotrexate treatment success in ectopic pregnancy: A single-center tertiary study
Cigdem Pulatoglu, Ozan Dogan, Alper Basbug, Askı Ellibes Kaya, Ahmet Yıldız, Osman Temizkan
PMID: 30688925  PMCID: PMC6323567  doi: 10.14744/nci.2017.04900  Sayfalar 227 - 231

11.
Eklem hipermobilitesi ile subakromial sıkışma sendromu ve omuzun adeziv kapsüliti arasındaki ilişki
The relationship between joint hypermobility and subacromial impingement syndrome and adhesive capsulitis of the shoulder
Arzu Atici, İlknur Aktas, Pinar Akpinar, Feyza Unlu Ozkan
PMID: 30688930  PMCID: PMC6323568  doi: 10.14744/nci.2017.35119  Sayfalar 232 - 237

12.
Kulak atrezisinde apoptozu düzenleyen mirna'ların rolü var mı?
Ear atresia: Is there a role of apoptosis-regulating miRNAs?
Ezgi Aslan, Emre Akbas, Sena Yilmaz, Ahmet Salih Karaoglu, Ubeyde Telli, Salih Yildirim, Hilal Gudek, Mahmut Tayyar Kalcioglu, Sarenur Yilmaz, İbrahim Akalin
PMID: 30688935  PMCID: PMC6323559  doi: 10.14744/nci.2017.26680  Sayfalar 238 - 245

13.
Patellar Tendon Koruyucu Bir Teknik Olarak Biplanar Retrotüberkül Medial Açık Kama Tibia Osteotomisi
A patellar tendon length conservation method: Biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy
Ismail Turkmen, Irfan Esenkaya
PMID: 30688937  PMCID: PMC6323570  doi: 10.14744/nci.2018.52243  Sayfalar 246 - 253

OLGU SUNUMU
14.
Kalıcı Pil İmplantasyonu Sırasında Subklaviyan Ven Ponksiyonuna Bağlı Oluşan Masif Pulmoner Hemoraji ve Hemoptizi
Subclavian vein puncture-induced massive pulmonary hemorrhage and hemoptysis during pacemaker implantation
Nizamettin Selcuk Yelgec, Altug Osken, Ceyhan Turkkan, Ahmet Taha Alper
PMID: 30688923  PMCID: PMC6323564  doi: 10.14744/nci.2017.86619  Sayfalar 254 - 255

15.
Infliximab use in ulcerative colitis flare with clostridium difficile infection: A report of two cases and literature review
Bhupinder S. Romana, Abdulmajeed A. Albarrak, Mohamad H. Yousef, Veysel Tahan
PMID: 30688931  PMCID: PMC6323562  doi: 10.14744/nci.2017.79446  Sayfalar 256 - 260

16.
Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri
Open repair of a type Ia endoleak with a giant abdominal aortic aneurysm sac
Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci
PMID: 30688938  PMCID: PMC6323572  doi: 10.14744/nci.2017.79037  Sayfalar 261 - 263

17.
Rekürren Senkop Atakları ile Presente Olan Yönetimi Zor bir Vazospazm Olgusu
Difficult management of a patient presenting with recurrent syncope caused by diffuse vasospasm
Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sari, Cem Dogan, Ozge Akgun, Mehmet Celik, Taylan Akgun
PMID: 30688936  PMCID: PMC6323576  doi: 10.14744/nci.2017.82160  Sayfalar 264 - 267

DAVETLI DERLEME
18.
Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri
The use of neodymium magnets in healthcare and their effects on health
Cengiz Yuksel, Seyit Ankarali, Nehir Aslan Yuksel
PMID: 30688942  PMCID: PMC6323575  doi: 10.14744/nci.2017.00483  Sayfalar 268 - 273

EDITÖRE MEKTUP
19.
The effects of neuromonitorization in thyroidectomies can be safely evaluated with the standardized technique
Mert Tanal, Mehmet Uludağ
PMID: 30688927  PMCID: PMC6323566  doi: 10.14744/nci.2018.67625  Sayfalar 274 - 275
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Author's reply
Suleyman Demiryas, Turgut Donmez, Erdinc Cekic
PMID: 30688926  PMCID: PMC6323558  doi: 10.14744/nci.2018.54775  Sayfalar 275 - 276
Makale Özeti | Tam Metin PDF