Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

EPIDEMIOLOGY OF CERVICAL CANCER AND THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 11-19

EPIDEMIOLOGY OF CERVICAL CANCER AND THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS

Haldun Güner, Çağatay Taşkıran
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Ünitesi, Ankara, Turkey

Cervical cancer is the second most common malignancy of women following breast cancer in the world. Overall 493.000 new cases are diagnosed and 274.000 women die of disease at each year. It is the only cancer having efficient screening program. Therefore the vast majority of the cases could be diagnosed and treated before invasive stage. Since the cervix is external genital organ, the carcinogenesis of cervical cancer is investigated in detail. The development of cancer takes a long duration, therefore the patients could be diagnosed at preinvasive stage and approximately all of these women could be treated succesively. The epidemiological risk factors of cervical cancer includes the age at first intercourse, number of lifetime sexual partners, high parity, socioeconomical status, and smoking. Especially the importance of parity have been known since 150 years and several investigators have been tried to explain the exact relation of cervical cancer and sexual contact. Many different sexually transmitted diseases and viruses were investigated to prove any relation. During 1970s, Human Papilloma Virus (HPV) was reported to be the causative agent of cervical cancer. Today it is widely accepted that the main factor of development of cervical cancer is HPV. Other risk factors are generally related with the viral dissemination or carcinogenesis. Since the main cuasative agent is a virus, protective vaccines have been developed. By the use of these preventive vaccines the incidence and mortality rates of cervical cancer would be decreased significantly all over the world.

Keywords: Cervical cancer, epidemiology, risk factors, HPV.


SERVİKS KANSERİ EPİDEMİYOLOJİSİ VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS

Haldun Güner, Çağatay Taşkıran
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye

Serviks kanseri Dünya’da kadın kanserleri arasında meme kanserinden sonra 2. sırada gelmektedir. Yılda 493.000 hasta yeni tanı almakta ve serviks kanseri nedeniyle 274.000 insan hayatını kaybetmektedir. Kadın genital kanserleri arasında tarama programı olan ve de bu nedenle teorik olarak önlenebilir bir kanser olmasına rağmen özellikle gelişmekte olan ve de geri kalmış ülkelerde önemli bir ölüm nedenidir. Serviksin eksternal bir genital organ olması özellikle karsinogenezi hakkında önemli bilgiler edinilebilmesini sağlamıştır. Karsinojenik sürecin uzun olması, preinvaziv bir evresinin olması, bu dönemde hastaların yakalanabilmesi ve etkin olarak tedavi edilebilmesi bu hastalığa özgü önemli bir karakteristik olup tarama, erken tanı ve tedaviye imkan vermektedir. Serviks kanseri risk faktörleri arasında ilk ilişki yaşının küçük olması, seksüel partner sayısı, yüksek parite, ırk, düşük sosyoekonomik düzey ve sigara içimi önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle paritenin önemi yaklaşık 150 yıldır bilinmekte olup cinsel temasa ve buna bağlı faktörlere araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu nedenle birçok cinsel yolla bulaşan hastalık ve virüsler araştırılmıştır. 1970’li yıllarla beraber Human Papilloma Virüs (HPV) üzerinde çalışmalar başlamış ve pozitif bulgularla beraber günümüzde önemli bir bilgi birikimi elde edilmiştir. Bugün serviks kanseri gelişimi için HPV’nin mutlaka var olması gerektiği, diğer risk faktörlerinin ya virüsle karşılaşma oranlarını arttırdığı ya da viral persistansı-karsinojenik süreci hızlandırdığı için önemli olduğu üzerinde durulmaktadır. Etiyoloji’de HPV’nin anahtar rolü oynaması bu virüse karşı aşı çalışmalarını indüklemiş ve oldukça etkin koruyucu aşılar geliştirilmiştir. Yakın gelecekte bu aşıların kullanıma girmesi ile 20-30 yıllık bir süreçte serviks kanseri insidans ve mortalitesinde önemli azalmalar beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, epidemiyoloji, risk faktörleri, HPV.


Haldun Güner, Çağatay Taşkıran. EPIDEMIOLOGY OF CERVICAL CANCER AND THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 11-19

Corresponding Author: Haldun Güner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar